دسته: سلامت روان

راهکارهای کنترل خشم

به آخرین تجربه‌تان از خشم فکر کنید. فورانی از احساسات غیر قابل کنترل که احتمالاً نتوانسته‌اید به موقع جلوی آن‌ها را بگیرید. خشم معمولاً نتایجی به بار می‌آورد که …

کاهش استرس و اضطراب بدون دارو

امروزه اصطلاح استراحت و ریلکسیشن (آرام‌سازی) به‌قدری مورد استفاده قرارگرفته که تقریباً به یک کلیشه تبدیل ‌شده است. اگرچه استراحت می‌تواند آرامش‌بخش باشد، اما تمرکز روی این اصطلاح باعث …